Verwijtbaar handelen

Bij ernstig verwijtbaar handelen kan u ontslagen worden. Dit is een hele heftige beslissing. In de meeste gevallen heeft u namelijk geen recht meer op een uitkering. Het is namelijk uw schuld dat u ontslagen bent. Een werkgever die niet veel geld kwijt wil zijn aan uw ontslag kan dit aandragen als reden. Er hoeft namelijk ook geen ontslagvergoeding betaald te worden. Dit is de reden dat een bedrijf wel een hele goede reden moet hebben om u op basis hiervan te ontslaan.

Wanneer heeft u officieel verwijtbaar gehandeld?

Eigenlijk is hier geen eenvoudig antwoord op te geven. Volgens de wet moet u zo gehandeld hebben dat u niet langer meer in dienst kan zijn van het bedrijf. Er zijn meerdere mogelijkheden waarin er een situatie kan ontstaan waarbij u zelf het ontslag veroorzaakt heeft. Alleen de situatie moet wel echt ernstig zijn om een ontslag hierop uit te laten draaien. Als u bijvoorbeeld een paar keer te laat gekomen bent is dit geen mega ramp. Als u structureel elke dag te laat gekomen bent weer wel. Of als u elke keer belangrijke afspraken misloopt omdat u telkens te laat komt. Of als u elke dag dronken op de werkvloer komt. Als u eenmalig dronken was valt het weer niet onder verwijtbaar handelen. Dit maakt deze regel vrij lastig om toe te passen en in de praktijk wordt het ontslag regelmatig succesvol aangevochten.

Het verschil tussen ontslag op staande voet en verwijtbaar handelen

Ontslag op staande voet is een ernstige beschuldiging. Dit mag niet zomaar en is een extreme maatregel die direct uitgevoerd moet worden. De grens tussen een ontslag op staande voet en verwijtbaar handelen is alleen wel een heel dun lijntje. Het grootste verschil is dat verwijtbaar handelen niet per direct is. Op staande voet kan alleen plaatsvinden als de werkgever de werknemer betrapt en direct ontslaat. Dit mag eigenlijk alleen bij hele zware gevallen denk aan diefstal, seksuele intimidatie, fraude of het bedreigen van collega’s. Verwijtbaar handelen kan minder zwaar zijn, maar genoeg om iemand te ontslaan.

Transitievergoeding

Het bedrijf waarbij u gewerkt heeft kan aangeven dat u nergens recht op heeft. Dit is alleen niet altijd zo het geval. Het kan slim zijn om in zo’n situatie direct een advocaat erop te zetten om uit te zoeken wat uw rechten zijn. Er zijn uitzonderingen waarbij u wel degelijk recht heeft op een transitievergoeding ondanks dat u zelf verkeerd gehandeld heeft. Het kan namelijk voorkomen dat een rechter besluit dat u helemaal niet verwijtbaar gehandeld heeft. In dit geval kan er geprobeerd worden om tot een overeenkomst te komen over het ontslag. Het verwijtbaar handelen wordt dan teruggedraaid en u behoud recht op uw uitkering en transitievergoeding. Als u een advocaat inschakelt kan er ook gekeken worden of u wel aansprakelijk bent voor uw ontslag. Eventueel kan de advocaat al voor een gang naar de rechtbank proberen dit te voorkomen. Er kan onderhandeld worden om verwijtbaar handelen uit te sluiten en er een ontslag met wederzijds goedvinden van te maken. Schakel daarom altijd een advocaat in zelfs als u denkt dat u geen rechten heeft.