Verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie kan een reden zijn voor ontslag. Het is alleen lastig om vooraf te zeggen wanneer er sprake is van een verstoorde relatie tussen de werknemer en werkgever. Er zullen twee partijen ervan overtuigd moeten worden dat de relatie inderdaad verstoord is. Dit moet een kantonrechter doen en het UWV. Een bedrijf kan dus niet zomaar dit als ontslag reden geven. In de praktijk zal het nog lastig zijn om dit te bewijzen. Dit maakt het interessanter om een advocaat erop te zetten als u dit als ontslagreden krijgt. Het bedrijf waarbij u gewerkt heeft moet het maar voor elkaar zien te krijgen om een verstoorde relatie aan te dragen. Er moet namelijk echt wel iets ernstigs aan de hand zijn om dit als reden op te dragen.

Wanneer is er wel sprake van een verstoorde arbeidsrelatie?

Dit is lastig te zeggen. Elke situatie wordt apart bekeken en er is geen apart boekje voor. Er wordt gekeken naar de oorzaak van het conflict en de gevolgen ervan. Wegen de gevolgen op tegen het conflict? Alleen als dit zo is dan wordt een ontslag toegewezen. Stel dat een personeelslid 50+ is dan is het lastiger om een nieuwe baan te vinden. De gevolgen voor dit personeelslid zijn enorm bij een ontslag vooral na 16 jaar trouwe dienst. Een klein conflict mag dan nooit de oorzaak zijn van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Er moet dan wel iets heel zwaarwegends zijn. Bijvoorbeeld seksuele intimidatie bij een andere collega.

De relatie kan niet meer hersteld worden

Een kantonrechter kijkt niet alleen naar het conflict, maar ook of de relatie echt niet meer hersteld kan worden. Het kan voorkomen dat het UWV denkt dat de relatie nog wel hersteld kan worden. In dit geval krijgt het bedrijf het advies om een mediator in te schakelen en te werken aan de relatie. Alleen als de relatie echt niet meer hersteld kan worden kan het ontslag geaccepteerd worden. Zowel de kantonrechter als het UWV moeten het hier beide over eens zijn.

Wie is de schuldige?

Als het ontslag wordt toegewezen wordt er nog wel gekeken wie er verwijtbaar is. Het zou goed kunnen dat de werkgever expres de situatie geëscaleerd heeft in de hoop dat iemand weg ging. Als de kantonrechter dit constateert dan is het bedrijf verwijtbaar in het ontslag. In dit geval wordt er een hogere ontslagvergoeding toegewezen. Neem daarom in zo’n situatie altijd contact op met een advocaat. Samen kan er gekeken worden of het ontslag aangevochten kan worden. Mocht er echt geen andere situatie mogelijk zijn, dan kan er geprobeerd worden om de werkgever verwijtbaar te maken. U behoud zo uw UWV uitkering en de werkgever mag u een extra ontslagvergoeding betalen.