Ontslag in de proeftijd

In de proeftijd kunnen beide partijen zonder opgave van reden het contract opzeggen. Er is alleen sprake van een proeftijd als u dit beide overeengekomen bent. U heeft dit dan opgenomen in het contract. Meestal is er een proefperiode van een maand. Dit staat schriftelijk in het contract. Als dit niet in het contract staat heeft u officieel geen proefperiode. De maximale proeftijd is afhankelijk van uw contract. Bij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of onbepaalde tijd heeft u een proefperiode van 2 maanden. Een contract korter dan 2 jaar en langer dan 6 maanden mag een proeftijd van 1 maand opnemen. Bij een contract van 6 maanden of korter is er geen proefperiode toegestaan.

Mag u ontslagen worden in de proeftijd?

In bijna elke situatie mag u ontslagen worden tijdens de proeftijd. Het is een periode waarin u samen kan kijken of het iets kan worden. Als u zelf geen fijn gevoel heeft bij de werkplek dan kan u per direct opzeggen. U heeft dan ook geen opzegtijd en u mag meteen vertrekken. Dit is ook zo bij de werkgever. De werkgever mag per direct opzeggen tijdens de proeftijd. Er is voor het opzeggen geen toestemming van het UWV nodig en officieel hoeft er niet eens een reden gegeven te worden.

Geen opzegverboden

Bij een normale overeenkomst zijn er opzegverboden. Als u ziek wordt of zwanger mag de werkgever uw contract niet opzeggen. Dit soort regels zijn in de proefperiode niet geldig. Als u ziek of zwanger bent mag de werkgever tijdens de proeftijd uw contract opzeggen. Alleen officieel mag de werkgever dit niet doen omdat u ziek of zwanger bent. Er moet dus een andere reden zijn voor het opzeggen. Bijvoorbeeld dat u toch niet voldoende functioneert of binnen het team past.

Opzegging aanvechten via de kantonrechter

Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen in het ontslagrecht. Bijvoorbeeld als u het idee heeft dat u wel ontslagen bent omdat u zwanger bent. Dit is natuurlijk niet fijn en tegen de regels in. In dit geval kan u wel naar de kantonrechter stappen. Dit kan ook bij ziekte. U heeft bijvoorbeeld geen eerlijke kans gekregen omdat u tijdens de proeftijd ziek was. De werkgever kon dus niet weten of u wel of niet goed functioneert. Dit zijn wel lastige situaties om aan te vechten. Laat u hierbij altijd bijstaan door een advocaat.

Laat uw zaak nakijken door een advocaat

Twijfelt u of de zaken onterecht zijn? Een advocaat kan uw zaak bekijken en oordelen of het de moeite waard is deze aan te vechten. Samen kan er gekeken worden naar de opties en op basis hiervan een zaak starten. Alleen als we zeker weten dat u een zaak heeft gaan we ermee aan de slag. We starten dus niet zomaar een zaak vooral niet bij een ontslag in de proefperiode.