Niet verlengen van tijdelijk contract

Een tijdelijk contract mag maximaal 3 keer verlengt worden en u mag maximaal 2 jaar een tijdelijke aanstelling krijgen. Na 2 jaar moet uw werkgever u in vaste dienst nemen tenzij besloten wordt om niet te gaan verlengen. Een werkgever kan ook 2 keer een jaarcontract krijgen voordat er een vast aanstelling gegeven wordt. Het dienstverband eindigt officieel op de afgesproken datum. De werkgever moet alleen wel een maand vooraf kenbaar maken dat het contract niet verlengt gaat worden. Dit moet schriftelijk aangegeven worden. Hij kan ook aangeven dat hij het dienstverband wil verlengen. Zowel verlenging als opzegging gebeurt een maand van te voren.

Aanzegverplichting

Een werkgever heeft bij een tijdelijk dienstverband een aanzegverplichting. Dit is het moment waarbij hij een maand van te voren het contract officieel opzegt. Dit moet hij schriftelijk doen. Hij hoeft dit niet eens persoonlijk te zeggen. Hij kan een mail sturen dat het contract niet verlengt wordt. Dit voldoet ook aan de eisen. Alleen hij moet dit wel minimaal een maand vooraf doen. Als hij dit niet doet moet hij een schadevergoeding betalen. U heeft dan recht op één bruto maandsalaris. U moet deze vergoeding vaak wel zelf opeisen. Dit moet u minimaal binnen 2 maanden na afloop van uw arbeidscontract doen. Een advocaat kan u helpen bij het opeisen van uw vergoeding.

Ketenregeling

In de introductie stond al een stuk over de kentekenregeling. Sinds 1 juli 2015 mag u niet meer dan 3 tijdelijke contracten krijgen voor maximaal 2 jaar. Als u langer dan 2 jaar een contract krijgt dan is dit niet toegestaan. Uw werkgever is verplicht om u na 2 jaar of 3 contract een vaste aanstelling te geven. Als uw dienstverband niet verlengt wordt mag u pas na 6 maanden weer opnieuw in dienst bij hetzelfde bedrijf. Hiermee wordt voorkomen dat u er telkens 3 maanden uitgaat en weer terug kan keren. Alleen jongeren jonger dan 18 jaar of met een contract voor 12 uur of minder geld de ketenregeling niet.

Beëindigen bij ziekte of zwangerschap

U bent ziek geworden in de laatste 2 maanden van uw contract. U ontvangt een brief op de deurmat dat uw arbeidsovereenkomst niet verlengt wordt. U vraagt uzelf af of dit mag omdat u beschermd bent bij ziekte. Helaas is dit niet geldig bij een tijdelijke overeenkomst. U mag alleen niet ontslagen zijn omdat u ziek was of zwanger bent. Als dit de reden is mag u het wel aanvechten via de kantonrechter.

Transitievergoeding

Als u 2 jaar een doorlopend contract gehad heeft en deze wordt niet verlengt, dan heeft u recht op een transitievergoeding. Vaak denken werknemers dat ze hier alleen recht op hebben bij een vaste aanstelling. Sinds de nieuwe regelgeving heeft u hier ook recht op bij een tijdelijke aanstelling van minimaal 2 jaar. Dit geld kan u gebruiken voor extra scholing of om de tijd te overbruggen voor het vinden van een nieuwe baan. U ontvangt dan een half maandsalaris per gewerkt jaar. In totaal ontvangt u dus een maandsalaris als vergoeding. Let op, over uw transitievergoeding dient u belasting te betalen.