Disfunctioneren

Een ontslag op basis van disfunctioneren is in de praktijk lastiger dan u denkt. Een werkgever kan dit aandragen als ontslagreden. Alleen er moet dan wel voldoende bewijs zijn dat u inderdaad niet geschikt bent voor de functie. Het bedrijf waarbij u werkt moet met een stevig ontslagdossier komen om het ontslag aan te vragen. Er moet echt duidelijk bewijs zijn dat u inderdaad niet functioneert binnen uw functie. Als u al jaren dezelfde functie heeft zal dit vrij lastig te bewijzen zijn. U heeft tenslotte al jaren van trouwe dienst achter de rug. Dit toont wel aan dat u goed functioneert. In de praktijk blijkt ook vaak dat het ontslag op basis van disfunctioneren onterecht is.

Disfunctioneren aangeven bij voortgangsgesprek

Voor een werknemer mag de boodschap van disfunctioneren niet ineens uit de hemel vallen. Er moet tijdig kenbaar gemaakt worden dat het inderdaad niet goed gaat met functioneren. Dit moet tijdens de gedocumenteerde voortgangsgesprekken een paar keer aangegeven zijn. Een verslag van deze gesprekken moet opgenomen zijn in het personeelsdossier.

Verbetertraject voor beter functioneren

Het bedrijf waarbij u werkt moet u helpen om beter te gaan functioneren. Er moet een verbetertraject gestart worden. Tijdens dit traject wordt u begeleid en gaat u werken aan uw verbeterpunten. Tijdens dit traject moet het bedrijf laten zien dat er een reële kans is om te verbeteren. Mocht dit niet lukken, dan moet de werkgever nadenken over een andere functie binnen de organisatie. Er moet gekeken worden of het mogelijk is iemand te herplaatsen. De herplaatsing moet plaatsvinden naar een functie die beter bij iemand past.

Wanneer is er pas sprake van disfunctioneren?

Officieel gezegd voldoet de werknemer niet aan de verwachtingen van het bedrijf. De werkdruk kan bijvoorbeeld de afgelopen jaren enorm verhoogd zijn. Alleen doordat de werkdruk hoger ligt kan de werknemer het allemaal niet meer aan. Of er zijn de laatste jaren veel veranderingen binnen het bedrijf geweest. Bijvoorbeeld digitalisering waarbij de werknemer ondanks cursussen niet mee kan komen. Een werknemer moet ook een officiële functiebeschrijving hebben waaraan u moet voldoen. Dit is een belangrijke bewijslast bij een ontslag op basis van disfunctioneren. Een werkgever moet o.a. schriftelijk duidelijk maken welke verwachtingen er zijn. De gestelde eisen moeten wel realistisch zijn. Als dit niet realistisch is, dan kan er nooit het verwijt zijn van disfunctioneren.

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Als er na het complete traject en de kansen geen verbetering mogelijk is kan het bedrijf uw ontslag aanbieden. Het ontslag gebeurt doormiddel van een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat informatie over uw disfunctioneren. Dit staat als ontslagreden inclusief een ontslagvergoeding. U heeft hier recht op. Het is belangrijk dat alles goed geformuleerd is. Als dit niet zo is heeft u geen recht meer op een uitkering. Schakel bij een ontslag altijd een advocaat in. Samen kijken we of het ontslag aan te vechten is en of alles goed geformuleerd is om recht te behouden op uw uitkering.