Bedrijfseconomisch ontslag

 Voor een bedrijfseconomisch ontslag moet een werkgever eerst toestemming vragen. Er wordt niet zomaar een ontslagvergunning verstrekt waarbij een bedrijf toestemming krijgt om personeelsleden te ontslaan. Een werkgever moet aan strenge eisen voldoen om deze aanvraag in te kunnen dienen. Samengevat zijn er drie voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De voorwaarden hebben we voor u op een rijtje gezet.

Reden van ontslag

Er moet als eerst echt een bedrijfseconomische reden zijn. Dit kan als het bedrijf verlies draait. Er moet eerst gekeken worden wat de reden is dat het er minder winst gedraaid wordt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er gewoon weg minder werk is. Er is meer personeel dan werk. In dit geval is dit een reden om iemand bedrijfseconomisch te ontslaan. Naast verlies kan ook het verdwijnen van subsidie of het verhuizen van de locatie een reden zijn. Als het bedrijf naar het buitenland verdwijnt is het lastig om al het Nederlandse personeel mee te nemen. Dit kan ook een bedrijfseconomische reden zijn.

Een afspiegelingsbeginsel maken

De reden is akkoord alleen wordt er vanuit het UWV gevraagd om een afspiegelingsbeginsel te maken. Een werkgever mag namelijk niet zelf bepalen wie er ontslagen gaat worden. Er wordt een lijst gemaakt met personeelsleden per functie. Er wordt aangegeven hoeveel arbeidsplaatsen er komen te vervallen. De medewerkers bij deze arbeidsplaatsen worden ingedeeld in vijf leeftijdscategorieën. Het afspiegelingsbeginsel moet ervoor zorgen dat het ontslag zo gelijkmatig mogelijk verdeeld wordt. In elke leeftijdscategorie wordt er iemand ontslagen. De leeftijdsopbouw binnen het bedrijf blijft zo gelijk. De werkgever zal eerst afscheid moeten nemen van personeelsleden met een tijdelijk contract. Daarna zal het personeelslid dat het laatste is binnengekomen per leeftijdscategorie moeten vertrekken.

Herplaatsing van personeelsleden

Voordat het ontslag kan plaatsvinden moet de werkgever aantonen dat herplaatsing geen optie is. Er moet altijd gekeken worden of bepaalde personeelsleden niet in een andere functie gezet kunnen worden. De werkgever draait dan op voor de kosten om iemand opnieuw op te leiden. Pas als het UWV overtuigd is dat dit niet mogelijk is en de rest van de voorwaarden klopt wordt het ontslag goedgekeurd. Een werkgever mag dan op basis van het afspiegelingsbeginsel personeelsleden ontslaan.

Bezwaar maken tegen ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als u het idee heeft dat uw werkgever niet aan één van deze voorwaarden voldoet, dan kan u bezwaar maken. Ondanks dat uw werkgever een vergunning heeft blijkt in de praktijk dat ze zich niet houden aan het afspiegelbeginsel. Het kan slim zijn om dit te controleren. Win eventueel advies in bij een advocaat om na te kijken of er wel voldaan wordt aan de voorwaarden. Het zou goed komen dat uw werkgever u alleen wil ontslaan omdat u drukt op de loonlijst. Terwijl in theorie iemand anders veel korter in dienst is en dus mag vertrekken.

Afspraken maken bij een ontslag

Ondanks dat u werkgever toestemming heeft om u te ontslaan moeten er afspraken gemaakt worden in een vaststellingsovereenkomst. Als deze afspraken niet kloppen of u er niet uitkomt, dan kan u het ontslag aanvechten. Neem bij een vaststellingsovereenkomst altijd contact op met een advocaat. Een advocaat kan u helpen om uit te zoeken wat uw opties zijn. Eventueel kan er geholpen worden om te onderhandelen over uw ontslagvergoeding.