Arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt heeft u een extra ontslagbescherming. U mag niet zomaar ontslagen worden tijdens uw ziekteverlof. Er zijn alleen wel situaties waarin u wel ontslagen kan worden. Dit zijn uitzonderingen als u bijvoorbeeld een lange tijd ziek bent of er geen uitzicht is op herstel. Uw werkgever kan dan een ontslagvergunning aanvragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt raakt en u niet meer kan werken. Er zijn dus uitzonderingen waarbij u wel ontslagen kan worden ondanks dat u ziek bent. Dit is alleen een regel die niet bij iedereen bekend is. U kan hier lezen wanneer u terecht of onterecht ontslagen kan worden tijdens ziekte.

Opzegverbod tijdens ziekte

Er is een regel dat een contract niet opgezegd mag worden tijdens ziekte. In het Burgerlijk Wetboek is de regel opgenomen dat de eerste 2 jaar tijdens ziekte niemand ontslagen mag worden. De werkgever is verplicht om iemand tijdens deze periode in dienst gehouden moet worden. Na afloop van deze periode van 2 jaar mag er een ontslagvergunning aangevraagd worden. Pas als deze is toegewezen mag een contract opgezegd worden. Ondanks dat er een opzegverbod is mag de ontslagvergunning wel al na een jaar aangevraagd worden. De vergunning mag alleen pas gebruikt worden als de periode van 2 jaar verstreken is. Een werkgever kiest er vaak voor om de vergunning eerder aan te vragen. Het verstrekken van een vergunning kost tijd. Het ontslag kan dan direct uitgevoerd worden als iemand exact 2 jaar ziek is.

Ontslag bij zwangerschap

Net als bij ziekte hebben zwangere vrouwen een bijzondere bescherming. Een werknemer mag niet ontslagen worden omdat ze zwanger is. Niet alleen tijdens de zwangerschap is deze bescherming geldig, maar ook na de zwangerschap. Tijdens het verlof mag een werknemer ook niet ontslagen worden. Als dit wel gebeurd kan u dit aanvechten via de kantonrechter. De kans is ook groot dat de kantonrechter het ontslag niet goedkeurt. Een ontslag bij ziekte moet namelijk altijd via de kantonrechter verlopen. De meeste rechters zijn zeer terughoudend bij zwangere medewerkers.

Recht op eigen werk na zwangerschapsverlof

Helaas gebeurt het in de praktijk ook nog weleens dat u terugkeert van uw zwangerschapsverlof en uw werkzaamheden verdeeld zijn onder collega’s. U krijgt te horen dat uw functie hierdoor niet meer bestaat en u hierom ontslagen wordt. Dit is ook niet toegestaan. U heeft na uw verlof het recht op uw eigen werkzaamheden. Alleen tijdelijk tijdens uw verlof mogen uw werkzaamheden ondergebracht worden. Na het verlof heeft u weer recht op uw eigen werk. Als u in zo’n situatie terecht komt dient u contact met ons op te nemen. Ontslagrechtadvocaten kunnen deze situatie voor u aanvechten.

Herstelperiode van 4 weken bij ziekte

U bent bijna 2 jaar ziek geweest en u keert terug op de werkvloer. Na 4 weken blijkt dat het helemaal niet gaat. U meld uzelf opnieuw ziek bij uw werkgever. De periode van 2 jaar gaat dan opnieuw in. U bent opnieuw 2 jaar beschermd tegen opzegging van uw contract. Helaas weten een aantal werkgevers nog niet van deze regel. Schakel altijd een advocaat in als u na een herstelperiode ontslagen wordt.