Er zijn verschillende redenen waarom een werkgever u kan ontslaan. Bijvoorbeeld als u niet aan de regels houdt of als het slecht gaat met het bedrijf. Een werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Als werknemer bent u beschermd en heeft u bepaalde rechten. Er moet altijd een gegronde en geldige reden zijn om over te gaan tot ontslag.

Welke ontslagredenen zijn er?

  • Disfunctioneren binnen uw huidige functie
  • U heeft verwijtbaar gehandeld of u bent nalatend geweest
  • Er is een verstoorde arbeidsrelatie met uw werkgever
  • Bedrijfseconomische redenen
  • Een dringende reden
  • Ontslag na 2 jaar ziekte
  • Reorganisatie

Informeer naar de ontslagreden

Als u ontslagen wordt is het belangrijk om te vragen wat de reden is. Als u het niet eens bent met de reden dan moet u dit direct aangeven bij uw werkgever. Het is belangrijk om niet zomaar akkoord te gaan met uw ontslag. Helemaal niet als uw werkgever met een vaststellingsovereenkomst aankomt. Laat deze altijd eerst doorlezen door een jurist. Als deze verkeerd geformuleerd is bent u zelf verwijtbaar voor uw ontslag. Als u verwijtbaar ontslagen bent heeft u geen recht op een uitkering van het UWV. Voor u is dit natuurlijk belangrijk om op uw gemak een nieuwe baan te zoeken zonder stress over uw inkomen.

Duidelijkheid over de reden van het ontslag

Uw werkgever is verplicht om u duidelijkheid te geven waarom u bent ontslagen. Dit moet in eerste instantie mondeling toegezegd worden. Daarna zal dit op papier gezet moeten worden in een vaststellingsovereenkomst. Dit document moet door beide partijen getekend worden. Bij ondertekening gaan beide partijen akkoord met het ontslag. In sommige gevallen moet er eerst een ontslagvergunning aangevraagd worden. Bijvoorbeeld bij bedrijfseconomische redenen. Een werkgever moet kunnen aantonen dat hij de lonen niet meer kan betalen. Dat de enige oplossing een ontslagronde is. Een andere reden kan een ontslag op staande voet zijn. Hierbij is geen vaststellingsovereenkomst nodig. Uw werkgever moet u wel “betrappen” op het conflict en u direct ontslaan. Dit mag geen maand later.

Wanneer heeft een werkgever geen geldige reden?

Er kan sprake zijn van een ontslagverbod. Dit komt voor als er geen geldige reden is om u te ontslaan. Het maakt niet uit of uw werkgever dit nou leuk vind of niet. Als er geen reden is om u te ontslaan mag dit simpelweg niet. De regels omtrent hierover zijn de laatste jaren steeds strenger geworden. Dit is de reden dat u altijd hulp moet inschakelen als de mededeling krijgt dat u ontslagen bent. Het zou goed kunnen dat dit valt onder het verbod. Er is bijvoorbeeld een verbod als u zwanger bent en ontslagen wordt. Of als u ziek bent mag u ook niet weggestuurd worden. Een andere reden kan zijn dat u gediscrimineerd wordt. Dit mag natuurlijk ook nooit een reden zijn om weggestuurd te worden. U kan dan beroep doen op de wet van gelijke behandeling. Uw werkgever mag u niet alleen ontslaan, maar is ook nog eens strafbaar. Schakel in zo’n situatie altijd direct een advocaat in